Vindkraftverk

Just nu finns ca 330 vindkraftverk i Sverige och fler kommer att byggas. Vindkraftverk är en av de mest miljövänliga kraftverken och bidrar inte till, i stort sett, något koldioxidutsläpp. Därför räknar man i hela Europa med att bygga ut framtida vindkraftverk för att värna tillsammans om miljön. Det kommer således att bli den vanligaste energikällan ute i Europa och den lämpar sig mycket bra i Sverige, då vi har så många slätter och vidder samt hav, kust och berg i landet. Flest vindkraftverk finner man i de södra delarna av Sverige men nu börjar man även ta tillvara på omgivningarna i den norra delen av landet.

Hur fungerar ett vindkraftverk?

Ett vindkraftverk består av torn med turbiner i toppen som är anslutna till en strömgenerator som alstrar energi. Den tidiga tidens vindkraftverk bestod av gamla väderkvarnar som användes till både bevattning av kringliggande åkrar och tomter samt att mala säd. Dagens vindkraftverk är dock betydligt högre och mer omfattande. Ofta byggs vindkraften ut till så kallade vindkraftsparker som ställs bredvid varandra. Sveriges största heter Lillgrund och ligger strax söder om Öresund i södra Skåne. Där utnyttjar den alla vindar vid kusten och kan bidra med mycket energi.

Vindkraftverk i haven

På senare tid har man funderat över de positiva aspekterna med att sätta ut vindkraftverk i haven. Detta är naturligtvis svårare och kostar ännu mer att installera än ett vanlig landbaserat vindkraftverk, men det orsakar mindre störningar för omgivningen, som buller eller fåglar som flyger in i propellrarna. Eftersom det blåser mer ute på havet kan man dra nytta av vindarna för att producera mer energi.

Nackdelen med vindkraftverk i havet är att man måste vara mycket uppmärksam på var de ska placeras så att de inte stör sjötrafiken när det är mörkt. Men förmodligen är detta en del av framtidens vindkraftverk, mer än vi kan tro.