Vågkraftverk

Precis som namnet antyder, så handlar vågkraftverk om att ta hand om vågornas rörelse för att alstra energi. Det finns fortfarande flera olika metoder för att ta tillvara på vågornas rörelser och idag har man ca 40 stycken system i landet. Man brukar gruppera in dem beroende på den horisontella storlek samt orientering. Inte sällan är vågkraftverk även utbyggda precis som vindkraftverk, d.v.s. i en vågkraftspark.

Vågkraftverkets placering och funktion

Det intressanta med vågkraftverk, är att man kan placera dem på flera olika platser vid vattnet eller ute till havs. Man kan även sätta kraftverket över eller under vattenytan beroende på hur man vill utvinna energin. Det viktiga är att det bildas många vågor på den plats som är utsedd. Man utvinner energin genom en luftkammare där vattnet eller vågen strömmar in med makalös fart. När vattnet kommer in i rasande fart, så trycks luften uppåt i ett mycket snabbt tempo. Högst upp i luftkammaren sitter en öppning med en vindturbin som samlar upp vinden som uppkommer med trycket. Denna lilla turbin fungerar på samma sätt som ett större vindkraftverk och dess turbiner. Luften omvandlas till energi genom turbinen som leder energin vidare till en generator. Läs mer om detta nedan.

Vågkraft på olika nivåer

Energikonverteringen kan ske på olika nivåer, varav den första kallas för ett oscillerande system. Det kan exempelvis bestå av en flytande boj eller en oscillerande vattenpelare som ingår i en struktur.

Den andra nivån omfattar själva omvandlingen och inkluderar kontroll av utrustningen och effektuttagen, som innebär ventiler och hydrauliska komponenter som ingår i en elektroniks hård-och mjukvara. Med andra ord handlar detta om en turbinen som leder luften in i generatorn och det är där det sista steget inträder. Det finns också system som inte inkluderar den andra nivån.

Vågkraftverk och miljö

Energikällan är miljövänlig men kan ändå ha negativ inverkan på kringliggande områden; den kan störa fiskar i havet, liksom sjöfarten. Men det marina sjölivet kan också få positiva effekter då energikällan kan utgöra bo för många havsdjur. Vissa oavsiktliga utsläpp från ventilerna kan dock förekomma.