Om mekaniska kraftverk

Kraftverk är en anläggning där man producerar elektricitet, typiskt så omvandlar man någon annan typ av energi till electricitet med hjälp av en generator. Om det är en anläggning som producerar värme så är det ett värmeverk och om anläggningen gör båda delarna så kallas det för ett kraftvärmeverk.

Vindkraftverk

Vindkraftverk är ett väldigt smart och smidigt sätt att tillverka energi från naturen genom kinetisk energi. Ett vindkraftverk består vanligtvis av ett torn med en rotor i toppen av tornet med ett antal blad som roterar när vinden blåser. Den energin från de roterande bladen förs över till en generator som omvandlar energin till electricitet.

På egen hand så skapar ett enskilt vindkraftverk inte allt för mycket electricitet. Det är därför det är vanligt med så kallade vindkraftverksfarmar med ett större antal vindkraftverk på en öppen plats där det finns gott om utrymme.

Vattenkraftverk

Vid vattenkraftverk så utvinner man energi från strömmande vatten. Vanligtvis så gör man detta genom att leda om ett vattendrag så att vattnet måste forsa igenom en tunnel där det finns en turbin som drivs av det forsande vattnet.

Energin förs sedan till generatorn som omvandlar energin till electricitet. Det som är speciellt med vattenkraftverk är att man kan stänga tunneln när man kan reglera hur mycket vatten som forsar igenom tunneln och på så vis noga se igenom processen.

Vågkraftverk

Vågkraftverk använder sig av vågornas rörelser som energikälla. Detta gör att det endast är effektivt att bygga vågkraftverk vid kuster där det finns gott om vågor. Energin utvinns genom att man har en kammare med luft i som har en öppning i botten där vatten kan komma in med vågor.

När vatten rusar in i kammaren så trycks luften uppåt i snabbt tempo genom en öppning högst upp i kammaren där det finns en vindturbin som samlar upp energin och för den vidare till en generator.