Kärnkraftverk

Ett kraftverk är en anläggning där man producerar elektricitet, ett exempel på ett kraftverk är ett kärnkraftverk. Kärnkraft fungerar genom fission, det vill säga att man klyver atomkärnor, när atomkärnorna klyvs så frigörs energi som sedan värmer upp vatten tills ånga skapas. Ångan driver en turbin som sedan förvandlar energin till elektricitet genom en generator.

Bränsle och avfall

Vanligtvis när man talar om kärnkraft så används uran som bränsle, det är ett ämne som finns i berg vilket innebär att det inte är förnybart vilket är det första problemet med kärnkraft. Ett annat problem är dock att avfall från kärnkraft är radioaktivt långt efter att man har använt det, ibland i flera miljarder år beroende på vilket typ av material det handlar om.

Risk för olyckor

En annan anledning till att man på senare tid har försökt att avveckla kärnkraft är risken för olyckor. Trots att kärnkraft är en relativt ny uppfinning så har det redan skett ett antal större olyckor. En av de mest kända olyckorna är incidenten i Tjernobyl år 1986 där en härdsmälta ledde till en ångexplosion och en stor mängd radioaktivt material släpptes ut i luften. Denna spreds över Europa och det finns människor än idag som påverkas av denna olycka.

Kärnkraft i framtiden

Eftersom att man i nuläget runt om i världen försöker att minska antalet aktiva kärnkraftverk och antalet reaktorer i de så finns det en väldigt liten chans att det kommer att komma nya utvecklingar inom kärnkraften i framtiden om man inte skulle komma fram till någon metod som är mer skonsam mot miljön.

Då kärnkraft i nuläget skapar så pass stora mängden avfall som är radioaktiva så är detta något som skulle behöva ändras radikalt för att det ska vara rimligt att öppna ytterligare kärnkraftverk eller att behålla nuvarande reaktorer i drift.